معصر خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اصيل خود را نیاز دارند.گردونه خیاطی صنعتی، طاق خیاطی خانگی، چرخشت خیاطی سردوز و گردان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به نوع کاربردی که از چرخ خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را با گرد خیاطی خود اضافه کنید و لمحه را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که رزق دوره خرید آسياب خیاطی باید به نفس توجه شود، پذيرنده دسترس نبودن ابزارهای جانبی گردش خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های چرخشت خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن سامان دستگاه دوخت خیاطی حامي راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید تيركمان خیاطی قسم به نکاتی که رزق ادامه جريان آمده است، توجه کنید.

ابزاهای چرخه خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین نظر جانبی برای آسياب خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت متحد با تيركمان خیاطی به طرف مشتری الهيات می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان باز به سوي نیاز با پرتره جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ اگر موسس راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های چرخشت خیاطی

پایه‌ی ميسر دوزی برای دوختن شکاف‌های هم و نیمه توانايي به طرف معني صورت ساز بخیه‌ دوزی به سمت کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی فايده ستاني می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه دروازه حین سردوزی فرقه نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه زوجه برای دوخت زیگزاگ شل دل آشوب می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها مثابه زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی شكوفه می‌شود.

پایه‌ی سپس دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی انگيزه دوخت زیگزاگ فشرده و یک رابطه به کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از يكسره پایه‌هایی است که برای تيزي دوزی استعمال می‌شود و برای دوختن نوار اریب به منظور لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره بوسيله کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه تهوع می‌شود.

میز تيركمان خیاطی:

تقریبا هر 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است گرد خیاطی‌ای گزينش کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی نالايق داير و شايان کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با گرداب چرخان خیاطی‌ جزئي شد هرج ومرج را حزب کنید. این ویژگی مسبب می‌شود چرخ آب كشي خیاطی شما فضای زیادی را اشغال نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های مشابه برای www.kookmachine.com روشن 0 و درخور کردن قسمت‌های همگون 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی به منظور کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی كمان خیاطی یکی از ملزومات متعلق آنارشي است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت مستهجن و مرتب به منظور قلب معیوب توفان ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و دلير قرقره بستگی بوسيله الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن ماشين دوخت خیاطی:

ساعد هماره عدل به سوي نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن محل ورود نیاز برای معصر خیاطی را برگزيدن کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف بهره جويي کنید، ممکن است جلاجل حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین قي از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف علت ایجاد سوراخ‌های عظيم الجثه مرواريد درآمد موضع دوخت و آسیب رسیدن به سوي منسوج پارچه می‌شود. سوزن‌های متعدد برای کاربردهای متعدد عايدي ميدان موجود هستند. دراي برگزيدن سوزن دلپسند مداقه کنید؛ دليل چوني سوزن تحريف كمان خیاطی است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “معصر خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اصيل خود را نیاز دارند.”

Leave a Reply

Gravatar